Doanh nghiệp hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Hiện nay ở Việt Nam, các tổ chức vận động hỗ trợ thiên tai và phương tiện truyền thông thường chỉ tập trung sau khi thiên tai đã xảy ra. Chính vì vậy, hàng năm, mặc dù đã có nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia hỗ trợ cộng đồng khi bị thiên tai, nhưng những nguồn hỗ trợ này chưa thực sự hiệu quả trong việc góp phần tăng cường khả năng ứng phó và chống chịu với thiên tai của cộng đồng. Cuốn sách nhỏ này sẽ giúp doanh nghiệp lên kế hoạch hỗ trợ cộng đồng một cách hiệu quả hơn, bất kể quy mô doanh nghiệp nhỏ hay lớn.

Doanh nghiệp hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai