Diễn đàn sinh viên với Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai – Trường đại học Cao đẳng Thương mại

BY ON 16-11-2016 IN Câu lạc bộ giảng viên DRM, Tin tức Comments Off

Ngày 15 tháng 10 vừa qua, VCCI đã tổ chức Diễn đàn sinh viên với Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai cho 200 sinh viên của Trường CĐ Thương Mại tại thành phố Đà Nẵng

Nối tiếp các Diễn đàn nâng cao nhận thức cho sinh viên, VCCI đã tổ chức Diễn đàn về biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai cho 200 sinh viên Trường CĐ Thương Mại. Diễn giả của Diễn đàn – Ông Nguyễn Diễn – Phó Giám đốc VCCI Đà Nẵng, trình bày các khái niệm cơ bản về Biến đổi khí hậu – Biểu hiện, tác động và nguyên nhân và các biện pháp cần thiết để giảm biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng ngừa rủi ro thiên tai, đặc biệt ông nhấn mạnh đến những thiệt hại không lường hết được đối với doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. Thông qua bài trình bày, ông có những ví dụ, câu chuyện cụ thể giúp các em sinh viên có được những hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu đông thời nhận thức rõ hơn về tình hình, diễn biến của sự thay đổi của khí hậu và cũng như những biện pháp cần thiết phải triển khai để thích ứng và phòng ngừa với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.

Nối tiếp các Diễn đàn nâng cao nhận thức cho sinh viên, VCCI đã tổ chức Diễn đàn về biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai cho 200 sinh viên Trường CĐ Thương Mại. Diễn giả của Diễn đàn – Ông Nguyễn Diễn – Phó Giám đốc VCCI Đà Nẵng, trình bày các khái niệm cơ bản về Biến đổi khí hậu – Biểu hiện, tác động và nguyên nhân và các biện pháp cần thiết để giảm biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng ngừa rủi ro thiên tai, đặc biệt ông nhấn mạnh đến những thiệt hại không lường hết được đối với doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. Thông qua bài trình bày, ông có những ví dụ, câu chuyện cụ thể giúp các em sinh viên có được những hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu đông thời nhận thức rõ hơn về tình hình, diễn biến của sự thay đổi của khí hậu và cũng như những biện pháp cần thiết phải triển khai để thích ứng và phòng ngừa với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.

Diễn đàn Sinh viên với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai đã kết thúc với kết quả như mong đợi của ban tổ chức. Các bạn sinh viên tại Diễn đàn đã có những trao đổi, thắc mắc rất cởi mở với Diễn giả. Thông qua Diễn đàn, các bạn sinh viên đã có được những hiểu biết cơ bản về nguyên nhân, tác động và các giải pháp giảm thiểu cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai đồng thời có được nhận thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của bản thân đối với vấn đề môi trường và khí hậu. Các bạn sinh viên sau này cùng với những hành động nhỏ của mình sẽ là những tuyên truyền viên tích cực cho vấn đề ứng phó với biến đổi, rủi ro thiên tai.

Một số hình ảnh tại diễn đàn: