Diễn đàn: Đối thoại nhằm thúc đẩy hình thức hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 29-05-2014 IN Tin liên quan Comments Off

Việt Nam cũng đã và đang tham gia những diễn đàn quốc tế và trong khu vực về những thảo luận và sáng kiến hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Tuy nhiên, những chương trình hay những sáng kiến hay hoạt động cụ thể nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác này ở Việt Nam cho đến nay vẫn còn hạn chế.

Với vai trò chủ đạo, các cơ quan nhà nước cần phải tìm kiếm các cơ hội và khả năng để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong thời gian qua, Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phối hợp với các cơ quan và tổ chức đã tiến hành khảo sát nhằm tìm ra các cơ hội hợp tác và các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác này tại thành phố Đà Nẵng.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác công- tư trong quản lý rủi ro thiên tai tại thành phố Đà nẵng, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) kết hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng dưới sự tài trợ của USAID thông qua Quỹ Châu Á tại Việt nam đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại nhằm thúc đẩy hình thức hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai” tại Khách sạn Baboo Green Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 5 năm 2014.

anh hoi thao PPP DN
Nội dung Diễn đàn chi tiết được nêu rõ trong chương trình sau:

Thời gian

Nội dung

Trách nhiệm/Tham dự

8:00 – 8:30

Đăng ký đại biểu

8:30 – 8:40

- Giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị
- Giới thiệu và mời Chủ tịch Hội nghị
VCCI
 

8:40 – 8:50

Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

8:50 – 9:00

Phát biểu của VCCI thành phố Đà Nẵng, Quỹ Châu Á

9:00 – 9:15

Tổng quan về các hoạt động dự án: “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” Bà Tô Kim Liên, giám đốc, Trung tâm Giáo dục và Phát triển

9:15 – 9:30

Những kết quả và kinh nghiệm thực tiễn của dự án và khả năng mở rộng, duy trì các hoạt động dự án tại các tỉnh miền Trung (theo hình thức hợp tác công tư) Ông Nguyễn Diễn, phó giám đốc VCCI Đà Nẵng

9:30 – 9:45

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện kế hoạch hành động hợp tác đối tác công tư trong lĩnh vực QLRRTT ở tỉnh An Giang VP PCLB  tỉnh An Giang (hoặc Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang)

9:45 – 10:05

Giới thiệu sơ lược về nghị định: đầu tư theo hình thức đối tác công tư và khả năng hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư Cục đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10:05 – 10:15

Kết quả khảo sát về khả năng xây dựng các mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực QLRRTT tại thành phố Đà Nẵng Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ Thiên tai, Bộ NN&PTNT

10:15 – 10:30

Các câu hỏi và thảo luận liên quan đến các bài trình bày UBND tỉnh Đà Nẵng
VCCI Đà Nẵng

10:30 – 10:45

Nghỉ giải lao

10:45 – 11:00

Những thực tiễn và ví dụ về các mô hình hoặc các sáng kiến hợp tác công tư trong lĩnh vực QLRRTT tại Việt Nam Sarah Reed, Chuyên gia tư vấn

11:00 – 11:50

Thảo luận chung tập trung vào các vấn đề:
- Làm thế nào thúc đẩy các hoạt động và sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực phi công trình (sáng kiến, nguồn lực, cam kết từ các bên liên quan)
- Thúc đẩy các hoạt động và sáng kiến trong lĩnh vực công trình (sáng kiến, nguồn lực, và cam kết từ các bên liên quan)
- Lợi ích mang lại
- Lợi ích từ khu
Toàn thể Hội nghị (UBND thành phố, VCCI, Trung tâm PT & GNTT điều hành thảo luận)

11.50-12:00

Bế mạc UBND thành phố Đà Nẵng

Hội thảo có các đại diện từ nhiều cơ quan, ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ tham gia. Nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về Dự án, Bà Tô Kim Liên – GĐ CED đã trình bày về tổng quan các hoạt động dự án: “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam”. Chi tiết xin xem tại đây.

Đại diện VCCI Đà Nẵng chia sẻ những kết quả và kinh nghiệm thực tiễn của dự án và khả năng mở rộng, duy trì các hoạt động dự án tại các tỉnh miền Trung (theo hình thức hợp tác công tư). Chi tiết xin xem tại đây.

Đại diện VP PCLB tỉnh An Giang chia sẻ kinh nghiệm thực hiện kế hoạch hành động hợp tác đối tác công tư trong lĩnh vực QLRRTT ở tỉnh An Giang. Chi tiết xin xem tại đây.

Đại diện Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ kế hoạch đầu tư giới thiệu sơ lược về nghị định: đầu tư theo hình thức đối tác công tư và khả năng hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư. Chi tiết xin xem tại đây.

Đại diện Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ Thiên tai báo cáo kết quả khảo sát về khả năng xây dựng các mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực QLRRTT tại thành phố Đà Nẵng. Chi tiết xin xem tại đây.

Đại diện các chuyên gia tư vấn trong lĩnh này trình bày về những thực tiễn và ví dụ các mô hình hoặc các sáng kiến hợp tác công tư trong lĩnh vực QLRRTT tại Việt Nam. Chi tiết xin xem tại đây.