Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 09-05-2017 IN Hợp tác công tư, Thông tin cần biết, Videos Comments Off

Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và khả năng năng chống chịu của cộng động tại Việt Nam – Dự án Giai đoạn V” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Quỹ Châu Á với mục đích hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam nâng cao nhận thức về quản lý và ứng phó thiên tai. Nằm trong khuôn khổ dự án là nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức đào tạo 86 khóa học (trung bình 30 học viên/ khóa), nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai cho hơn 2.000 học viên đến từ 1.200 doanh; truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai cho sinh viên kinh tế tại các trường Đại học, tư vấn, đồng hành hỗ trợ cho doanh nghiệp về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiê n tai cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Năm 2016 đến nay, Trung tâm Giáo dục và Phát Triển (CED) tiếp tục thực hiện Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” – Giai đoạn V nhằm triển khai các hoạt động như tổ chức hội thảo, đào tạo TOT cho giảng viên các trường đại học, ra mắt Câu lạc Bộ Giảng viên và xây dựng clip tuyên truyền về BĐKH và QLRRTT cho DNVVN tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ thực hiện dự án, ngày 21/04/2017, Trung tâm SMEDEC 2 tổ chức Diễn đàn biến đổi khí hậu “Ứng phó và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cơ hội và Thách thức” tại Tp. Hồ Chí Minh.