Đào tạo QLRRTT cho DN và HTX tại TP Hải Phòng

BY ON 19-01-2015 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Đào tạo QLRRTT cho DN/HTX tại TP Hải Phòng , từ ngày 14-16/01/2015 Trung tâm CED phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Tp. Hải phòng dưới sự tài trợ của tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision VN) đã tổ chức khóa tập huấn đào tạo  quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho 20 tập huấn đế từ DNVVN và HTX trên địa bàn thành phố Hải phòng. Đây là hoạt động tiếp nối trong khuôn khổ đề án tp Hải phòng chủ động thích ứng với BĐKH và nước biển dâng. Sau 2 ngày tập huấn tập trung, với sự tham gia tích cực của học viên và sự huấn luyện nhiệt tình của đội ngũ giảng viên được lựa chọn từ chính đợt tập huấn giảng viên nguồn quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH đợt I (16-19/12/2014)

Dưới đây là một số tài liệu, hình ảnh liên quan đến hoạt động tập huấn:


Mong đợi của học viên

Thực hành đánh giá nguy cơ rủi ro thiên tai

Thực hành lập phương án ứng phó rủi ro thiên tai

Giới thiệu đại biểu

Bài khai mạc của ông Bùi Văn Mạnh – Phó chủ tịch Liên minh HTX Hải phòng

Phát biểu GĐ Tầm nhìn Thê giới tại Hải phòng

Bài trình bầy bà Tô Kim Liên GĐ Trung tâm CED


Các nhóm tự giới thiệu


Thống nhất nội quy


Trình bầy học viên


Trình bầy học viên

Bế mạc – bài phát biểu của Ông. Nguyễn Văn Tuyến – Phó chủ tịch Liên minh HTX Hải phòng

Album hình ảnh khóa tập huấn xem TẠI ĐÂY

Video thực hành trình bầy của học viên TOT Hải Phòng

Tham khảo Đào tạo QLRRTT cho giảng viên tại TP Hồ Chí Minh

 

Cần thêm thông tin xin liên hệ với Bà Nguyễn Thị Hương điều phối viên dự án

Số điện thoại : (84-4) 3562 7494 (105)

Email: huongnt@ced.edu.vn

Nguồn ungphothientai.com