Đánh giá khả năng lồng ghép nội dung quản lý rủi ro thiên tai vào chương trình đào tạo tại Việt Nam

BY ON 09-09-2014 IN Ấn phẩm, Hoạt động dự án, Tài liệu in, Tin tức Comments Off

Trên thế giới hiện nay, ở các nước phát triển như Mỹ, Canada và một số nước châu Âu, nội dung quản lý thiên tai là một phần không thể thiếu được trong môn học quản trị rủi ro doanh nghiệp (rủi ro tài chính, rủi ro thiên tai, thảm họa hay các rủi ro như cháy nổ, khủng bố,…) hoặc gắn với các chương trình về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, cho đến nay, ngoại trừ chương trình đào tạo QLRRTT dành cho doanh nghiệp do dự án cung cấp, chưa có một trường Đại học/Cao đẳng hoặc cơ sở đào tạo nào đưa nội dung quản lý rủi ro thiên tai vào chương trình giảng dạy dưới bất kỳ một hình thức nào.

Việc đưa nội dung quản lý rủi ro thiên tai vào các trường đại học và cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức hết sức thiết thực để giúp cho doanh nghiệp nơi mà họ làm việc sau này có những phương án chuẩn bị ứng phó cho chính doanh nghiệp và hỗ trợ cộng đồng trong công tác ứng phó thiên tai.

Với mục tiêu trên, Trung tâm Giáo dục và Phát triển đã tiến hành khảo sát, đánh giá khả năng lồng ghép nội dung quản lý rủi ro thiên tai vào chương trình đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở đào tạo dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Khảo sát được tiến hành tại hơn 30 trường và cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả khảo sát và đánh giá xin mời xem chi tiết tại đây.