CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN VÀ LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ THIÊN TAI

BY ON 23-06-2017 IN Lập kế hoạch, Tập huấn và diễn tập Comments Off

Chương trình hướng dẫn và lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó thiên tai dành cho doanh nghiệp đóng tại KCN Điện Ngọc, Điện Ban, QN
Mục tiêu chương trình:
- Nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản về các bước lập kế hoạch và có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ được các doanh nghiệp trong KCN hoàn thiện bản kế hoạch sau khóa tập huấn
- Xây dựng được khoảng 5 – 6 bản kế hoạch cho các doanh nghiệp tham gia tập huấn làm cơ sở để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện sau hội thảo.
- Chia 6 nhóm, mỗi nhóm gồm một số doanh nghiệp và 1 cán bộ Ban quản lý KCN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện bản kế hoạch.