Chương trình hội thảo “Xây dựng và lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai” cho KKT Dung Quất, Quảng Ngãi

BY ON 25-03-2015 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Hiện nay, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) đang thực hiện một số hoạt động nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng liên quan đến lập kế hoạch cho các khu công nghiệp trong khuôn khổ dự án “Đẩy mạnh hợp tác Công – Tư trong quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” do Cơ quan hợp tác phát triển Hoa kỳ (USAID) tài trợ thông qua Quỹ Châu Á tại Việt Nam.

Năm 2014, dự án đã hỗ trợ một hội thảo giới thiệu về các hoạt động này tại khu kinh tế (KKT) Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi và Khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh và được đại diện các doanh nghiệp cũng như ban quản lý KKT, KCN đánh giá cao. Chính vì vậy, dự án tiếp tục hợp tác và hỗ trợ nhằm giúp KKT, KCN xây dựng chiến lược và kế hoạch phòng ngừa ứng phó với thiên tai cho các KKT, KCN. Những hoạt động này cũng nhằm thúc đẩy việc thực hiện những quy định theo Luật phòng chống thiên tai có hiệu lực từ 1 tháng 5 năm 2014. Những hoạt động hỗ trợ gồm: Thu thập thông tin liên quan nhằm xây dựng và lập kế hoạch cho khu KKT, KCN; Xây dựng kế hoạch phòng ngừa cho KKT, KCN và kế hoạch cho một số doanh nghiệp Việt Nam tại KKT, KCN; Hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ liên quan của Ban Quản lý KKT, KCN; Hỗ trợ Ban quản lý cung cấp thông tin và tập huấn cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp về bản kế hoạch (hội thảo phổ biến thông tin).

Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2015, Trung tâm sẽ kết hợp với Ban quản lý KKT Dung Quất tổ chức hội thảo “Chương trình xây dựng và lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai” cho doanh nghiệp đóng tại KKT Dung Quất, Quảng Ngãi.
Xin xem chi tiết chương trình dự kiến tại đây.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển