Tổ chức Đối thoại chính sách giữa Nhà nước với doanh nghiệp về QTRRTT cho doanh nghiệp ĐBSCL.

BY ON 11-02-2014 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Ngày 15/11/2013, Quỹ Châu Á kết hợp với VCCI tổ chức buổi đối thoại chính sách giữa Nhà nước với doanh nghiệp về QTRRTT cho doanh nghiệp tại Cần Thơ.

Mục tiêu của hoạt động này nhằm tuyên truyền vận động cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tại ĐBSCL về tầm quan trọng của công tác sẵn sàng ứng phó với thiên tai, tính cần thiết của việc trang bị những kiến thức cơ bản của việc lập kế hoạch giảm nhẹ RRTT và lồng ghép trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ĐBSCL. Từ đó phát hiện ra nhu cầu đào tạo tập huấn về việc lập kế hoạch QTRRTT của các hiệp hội doanh nghiệp, ban quản ký khu công nghiệp và khu chế xuất tại ĐBSCL. Từ nhu cầu cụ thể này sẽ tiến hành thực hiện các hoạt động đào tạo tập huấn chuyên sâu cho các Hiệp hội, ban quản lý KCN…

Trong buổi hội thảo, Ông Nguyễn Diễn – Phó  Giám đốc  VCCI – chi nhánh Đà Nẵng đã có bài phát biểu với nội dung tóm lược như sau:

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng về thiên tai, theo đánh giá Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất, vì vậy rất lâu Chính phủ và các cơ quan ban ngành, cơ quan phòng chống bão lụt rất quan tâm tới vấn đề PCBLTT. Tuy nhiên, trước đây các công điện, văn bản chỉ đề cập tới cộng đồng dân cư, không đề cập tới cộng đồng doanh nghiệp, 2011, Quỹ Châu Á được sự tài trợ của USAID, hỗ trợ 1 phần cho VN tiến hành đánh giá, khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp ở 3 tỉnh Miền trung Khánh hòa, Nghệ An, Đà Nẵng xem doanh nghiệp họ cần gì, cần sự giúp đỡ hay không?, riêng trong vấn đề đào tạo có nhu cầu không. Các doanh nghiệp đa phần chủ quan không quan tâm nên rất bối rối trong công tác ứng phó BLTT. Bước thứ 2 của dự án là biên soạn tài liệu, bước 3, tổ chức khóa đào tạo. Cuối cùng, đánh giá lại dự án, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp nên đã mở rộng dự án. Năm 2013, mở rộng ra các tỉnh ĐBSCL, góp ý luật phòng chống bltt, đồng thới trước đây có đợt khảo sát doanh nghiệp tại ĐBSCL.