Giới thiệu: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (SCR)

BY ON 01-10-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) là cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển bền vững thông qua việc cân bằng ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội (TNXH) mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã

CONTINUE READING …

Những bài học rút ra từ hỗ trợ thiên tại tại Việt Nam

BY ON 01-10-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Những năm qua, mọi nỗ lực và hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đều tập trung vào hỗ trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Theo số liệu thống kê, bình quân mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích khoảng trên 700 người,

CONTINUE READING …

Các kênh nhận hỗ trợ và đóng góp từ thiện hiện nay

BY ON 01-10-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Hiện nay, ở Việt Nam các doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ QLRRTT theo các kênh dưới đây. Các kênh chính thức Mặt trận Tổ quốc; Cơ quan, chính quyền các cấp; Đoàn thể các cấp: Là kênh tài trợ mà các doanh nghiệp lâu nay đã thường xuyên tham gia, đã vận động

CONTINUE READING …

Lựa chọn đối tác hợp tác hỗ trợ cộng đồng trong phòng ngừa và ứng phó với thiên tai

BY ON 01-10-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Lựa chọn đối tác đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hỗ trợ từ thiện cho cộng đồn trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. Hiện nay, ở Việt Nam các doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ QLRRTT theo các kênh dưới đây. Các kênh chính thức Mặt trận

CONTINUE READING …

Các văn bản và các tổ chức có liên quan đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở Việt Nam

BY ON 01-10-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, các tiêu chuẩn TNXH đang trở thành một trong những điều kiện trong buôn bán thương mại. Các doanh nghiệp và tập đoàn trên thế giới, ngày càng nỗ lực đầu tư, cải tiến, để đáp ứng các tiêu chuẩn lao động và môi trường nhằm

CONTINUE READING …