Bảo vệ tài sản và đầu tư của doanh nghiệp

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Ngoài việc lên kế hoạch cho tình trạng khẩn cấp, một vài bước bạn có thể làm để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp bạn cũng như bảo vệ được các tài sản vật chất của doanh nghiệp mình. Kiểm tra lại số tiền bảo hiểm Số tiền bảo hiểm không thỏa đáng có

CONTINUE READING …

Kế hoạch ứng phó trong tình trạng khẩn cấp cho nhân viên

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Nhân viên và người làm cùng trong doanh nghiệp là những tài sản vô giá của doanh nghiệp. Có một số việc doanh nghiệp có thể lên kế hoạch trước khi thiên tai nhưng doanh nghiệp cũng nên biết nhân viên cần trợ giúp gì sau thiên tai. Đối thoại hai chiều là việc làm

CONTINUE READING …

Lập kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Cách xây dựng kế hoạch trong tình huống khẩn cấp hiệu quả nhất là có sự tham gia của những người có liên quan, những người sẽ cùng nhau làm việc trong tình huống khẩn cấp. Đây là quá trình lập kế hoạch cho tương lai với các kịch bản và mục tiêu được thống

CONTINUE READING …