Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống Thiên tai (66-2014 NĐ-CP)

BY ON 30-06-2015 IN Luật và Chính sách Comments Off

CHÍNH PHỦ                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ——– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 66/2014/NĐ-CP                                                                    Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính

CONTINUE READING …

Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (94/2014/NĐ-CP)

BY ON 30-06-2015 IN Luật và Chính sách Comments Off

CHÍNH PHỦ                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 94/2014/NĐ-CP                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                     Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014                                                         NGHỊ ĐỊNH      Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai ___________________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

CONTINUE READING …

Giới thiệu: Luật và chính sách dành cho doanh nghiệp về quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 30-09-2013 IN Luật và Chính sách, Thông tin cần biết Comments Off

Luật  Phòng chống Thiên tai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2014. Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 1993; Pháp lệnh

CONTINUE READING …

Luật phòng chống thiên tai (số: 33/2013/QH13)

BY ON 30-09-2013 IN Luật và Chính sách, Thông tin cần biết Comments Off

QUỐC HỘI ——– Luật số: 33/2013/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,

CONTINUE READING …

Chính sách và quy định pháp lý về phòng tránh rủi ro thiên tai có liên quan đến doanh nghiệp

BY ON 30-09-2013 IN Luật và Chính sách, Thông tin cần biết Comments Off

 I. Hệ thống VBQPPL về phòng chống RRTT Nước ta là một nước thường gặp nhiều rủi ro thiên tai (RRTT) như: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét; mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ và dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn; nắng nóng, hạn hán, rét

CONTINUE READING …