Giới thiệu: Các khái niệm cơ bản về QLRRTT

BY ON 25-09-2013 IN Khái niệm cơ bản về QLRRTT, Thông tin cần biết Comments Off

Các loại hình thiên tai: Luật phòng chống thiên tai thông năm 2013, thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế – xã hội và các loại hình thiên tai bao gồm: bão, áp

CONTINUE READING …

Khái niệm về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) trong doanh nghiệp (DN)

BY ON 25-09-2013 IN Khái niệm cơ bản về QLRRTT, Thông tin cần biết Comments Off

Hiểm họa tự nhiên là hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội (Trích dẫn từ Luật Phòng tránh và Giảm nhẹ Thiên tai Việt Nam). Các hiểm họa tự nhiên có thể chia thành

CONTINUE READING …

Khái niệm về Lũ lụt – Áp thấp nhiệt đới và Bão

BY ON 25-09-2013 IN Khái niệm cơ bản về QLRRTT, Thông tin cần biết Comments Off

1. Áp thấp nhiệt đới và bão Khái niệm Áp thấp nhiệt đới và bão là một cơn gió xoáy có phạm vi rộng, có thể ảnh hưởng tới một vùng có bán kính từ 200–500 km.Chúng thường gây ra gió lớn và mưa rất to. Tốc độ gió được đo theo một bảng gọi

CONTINUE READING …

Lốc xoáy và một số biện pháp phòng, tránh và ứng phó

BY ON 24-09-2013 IN Khái niệm cơ bản về QLRRTT, Thông tin cần biết Comments Off

I. Khái niệm: Lốc xoáy là những xoáy nhỏ cuốn lên, có trục thẳng đứng, thường xảy ra khi khí quyển có sự nhiễu loạn và về cơ bản là không thể dự báo được. Nguyên nhân sinh gió lốc là những dòng khí nóng bốc lên cao một cách mạnh mẽ. Trong những ngày

CONTINUE READING …

Lốc xoáy – Gió giật là gì?

BY ON 24-09-2013 IN Khái niệm cơ bản về QLRRTT, Thông tin cần biết Comments Off

Lốc xoáy là những xoáy nhỏ cuốn lên, có trục thẳng đứng, thường xảy ra khi khí quyển có sự nhiễu loạn và về cơ bản là không thể dự báo được. Nguyên nhân sinh gió lốc là những dòng khí nóng bốc lên cao một cách mạnh mẽ. Trong những ngày hè nóng nực, mặt

CONTINUE READING …