Ông Nguyễn Diễn

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: dienn-dn@vcci.com.vn Ông Nguyễn Diễn đã có trên 30 năm kinh nghiệm công tác nghiên cứu và giảng dạy cho doanh nghiệp. Trước đây, từ 1980-1993 ông công tác tại Uỷ ban kế hoạch (nay là Sở Kế hoạch Đầu tư) tỉnh Đăk lăk. Từ 1993 đến nay ông là Phó giám đốc Phòng Thương mại

CONTINUE READING …