Bà Nguyễn Thị Thu – Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ tư vấn Comments Off

Email: thunt@ced.edu.vn Bà Nguyễn Thị Thu đã có hơn ba mươi lăm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, nông nghiệp, và các vấn đề môi trường tại Việt Nam. Bà hiện tư vấn cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển về vấn đề liên quan đến nông nghiệp, phát triển nông thôn, biến

CONTINUE READING …

Bà Tô Kim Liên – Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ tư vấn Comments Off

Email: lientk@ced.edu.vn Bà Tô Kim Liên hiện làm giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED), có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, quản trị, môi trường, giáo dục, nâng cao quyền năng cho phụ nữ, và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào các chương

CONTINUE READING …

Ông Lê Đoàn Thuỷ Linh

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: livadu2004@yahoo.com Ông Lê Đoàn Thuỷ Linh có 2 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và tư vấn về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và giảng dạy về kinh tế cũng như marketing. Trước đây, Ông đã từng trải qua nhiều vị trí

CONTINUE READING …

Ông Phạm Đình Ngân

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: nganvcci@yahoo.com Ông Phạm Đình Ngân hiện là cán bộ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Văn phòng đại diện tại Nghệ An. Ông đã có 3 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và tư vấn về quản lý rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

CONTINUE READING …

Ông Trần Xủn

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email:  tranxunvccikh@gmail.com Ông Trần Xủn có 3 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và tư vấn về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế cho các doanh nghiệp. Ông hiện đang là Trưởng văn phòng đại diện VCCI tại Khánh Hoà. Trước

CONTINUE READING …

Ông Nguyễn Thanh Ngọc

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: thanhngoc2252@gmail.com Ông Nguyễn Thanh Ngọc có 3 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và tư vấn về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế cho các doanh nghiệp. Ông hiện đang là giám đốc của Trung tâm đào tạo bồi dưỡng doanh

CONTINUE READING …