Bà Trần Thị Hạnh

BY ON 18-04-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: tranthihanh1801@gmail.com Bà Trần thị Hạnh đã có 35 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến quản lý điều hành Ngân sách Nhà nước, quản lý điều hành doanh nghiệp nhà nước. Hiện nay, bà Hạnh là Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Vận tải Khải Thịnh Kiên Giang Trước đây bà

CONTINUE READING …

Ông Trần Khải Thành

BY ON 18-04-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: trankhaithanh2509@gmail.com; trankhaithanh@yahoo.com Ông Trần Khải Thành đã có hơn 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc cho các tổ chức và doanh nghiệp lớn. Từ năm 2003 đến nay, ông là giảng viên cao cấp Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) và tham gia giảng dạy trong các dự

CONTINUE READING …

Bà Nguyễn Trần Cẩm Linh

BY ON 18-04-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: linh.ntc@ou.edu.vn Bà Nguyễn Trần Cẩm Linh đã có gần 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu, học tập và giảng dạy trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Bà Linh từng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh Doanh thuộc Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (2006) và nhận bằng Thạc sĩ Quản

CONTINUE READING …