Các ấn phẩm và tài liệu hữu ích phục vụ việc giáo dục và nâng cao nhận thức cho trẻ em

BY ON 02-10-2013 IN Dành cho cộng đồng, Trẻ em Comments Off

Dưới đây là các tài liệu hữu ích trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức cho trẻ em cần tham khảo: Tài liệu tập huấn “Giảm nhẹ rủi ro thảm họa trong trường học và cộng đồng do trẻ em khởi xướng”  (Save the Children) TL dạy và học về GNRRTT và ứng

CONTINUE READING …