Tài liệu hóa: Kết quả dự án “Đẩy mạnh hợp tác công tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường tính chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam giai đoạn 2011-2017″

BY ON 26-02-2018 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Trong tài liệu này tổng hợp toàn bộ bối cảnh, mục tiêu, những kết quả nổi bật dự án đã đạt được. Cùng với đó tài liệu cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập trong suốt thời gian triển khai dự án và đưa ra những đề xuất và giải pháp để khắc phục,

CONTINUE READING …

CẨM NANG PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO THIÊN TAI DÀNH CHO CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

BY ON 31-07-2017 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Thiên tai là hiện tượng tự nhiên, tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, các hoạt động của con người cùng với phát triển công nghệ, quá trình đô thị hoá, bùng nổ dân số, suy thoái tài nguyên môi trường đã làm gia tăng mức độ, hậu quả do thiên tai

CONTINUE READING …

SÁCH TRẮNG RỦI RO THIÊN TAI – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

BY ON 27-07-2017 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Cuốn sách này được thực hiện bởi Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam trên cơ sở hợp tác với Quỹ Châu Á với mục đích: Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về các thách thức và cơ hội do rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu và gửi

CONTINUE READING …

Báo cáo khảo sát năng lực ứng phó rủi ro thiên tai doanh nghiệp Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Thanh hóa

BY ON 10-12-2014 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Trong tháng 10/2014, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) đã kết hợp với VCCI địa phương thực hiện hoạt động 2 của dự án: “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam”. Trung tâm

CONTINUE READING …

Đánh giá khả năng lồng ghép nội dung quản lý rủi ro thiên tai vào chương trình đào tạo tại Việt Nam

BY ON 09-09-2014 IN Ấn phẩm, Hoạt động dự án, Tài liệu in, Tin tức Comments Off

Trên thế giới hiện nay, ở các nước phát triển như Mỹ, Canada và một số nước châu Âu, nội dung quản lý thiên tai là một phần không thể thiếu được trong môn học quản trị rủi ro doanh nghiệp (rủi ro tài chính, rủi ro thiên tai, thảm họa hay các rủi ro

CONTINUE READING …