Doanh nghiệp hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Hiện nay ở Việt Nam, các tổ chức vận động hỗ trợ thiên tai và phương tiện truyền thông thường chỉ tập trung sau khi thiên tai đã xảy ra. Chính vì vậy, hàng năm, mặc dù đã có nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia hỗ trợ cộng đồng khi bị

CONTINUE READING …

Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Tài liệu hướng dẫn trình tự và nội dung cần tiến hành khi lập và thực hiện kế hoạch về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai cho các doanh nghiệp và giới thiệu những trường hợp nghiên cứu điển hình, các thực tiễn tốt ở các doanh nghiệp thuộc nhiều địa phương, nhiều

CONTINUE READING …