Bản tin số 2

BY ON 22-11-2016 IN Ấn phẩm, Bản tin điện tử Comments Off

Bản tin số 2 với chủ đề Sẵn sàng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu có chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ doanh nghiệp Khải thịnh và Viettronimex xung quanh vấn đề lớn này.  Mục Bạn có biết giới thiệu một số kỹ thuật phòng chống

CONTINUE READING …

Bản tin số 1

BY ON 16-09-2016 IN Bản tin điện tử Comments Off

Bản tin số 1 giới thiệu một số hoạt động chính trong khuôn khổ dự án: ” Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tài trợ

CONTINUE READING …

Báo cáo khảo sát năng lực ứng phó rủi ro thiên tai doanh nghiệp Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Thanh hóa

BY ON 10-12-2014 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Trong tháng 10/2014, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) đã kết hợp với VCCI địa phương thực hiện hoạt động 2 của dự án: “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam”. Trung tâm

CONTINUE READING …

Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch QLRRTT trong các KCN và KCX

BY ON 03-10-2014 IN Ấn phẩm, Khu Chế xuất - Công nghiệp Comments Off

Luật phòng chống thiên tai (PCTT) có hiệu lực từ tháng 5 năm 2014. Theo yêu cầu của Luật, các tổ chức kinh tế (bao gồm các doanh nghiệp) cần chủ động xây dựng, bảo vệ công trình, cơ sở vật chất của mình và tổ chức sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn

CONTINUE READING …