e-Course

BY ON 22-07-2014 IN Ấn phẩm, eCourse Comments Off

Hãy lên kế hoạch để bảo vệ tài sản, sự đầu tư và người lao động của doanh nghiệp. Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản về các bước lập kế hoạch nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, CED xây dựng

CONTINUE READING …