Tài liệu hóa: Kết quả dự án “Đẩy mạnh hợp tác công tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường tính chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam giai đoạn 2011-2017″

BY ON 26-02-2018 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Trong tài liệu này tổng hợp toàn bộ bối cảnh, mục tiêu, những kết quả nổi bật dự án đã đạt được. Cùng với đó tài liệu cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập trong suốt thời gian triển khai dự án và đưa ra những đề xuất và giải pháp để khắc phục,

CONTINUE READING …

CẨM NANG PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO THIÊN TAI DÀNH CHO CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

BY ON 31-07-2017 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Thiên tai là hiện tượng tự nhiên, tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, các hoạt động của con người cùng với phát triển công nghệ, quá trình đô thị hoá, bùng nổ dân số, suy thoái tài nguyên môi trường đã làm gia tăng mức độ, hậu quả do thiên tai

CONTINUE READING …

SÁCH TRẮNG RỦI RO THIÊN TAI – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

BY ON 27-07-2017 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Cuốn sách này được thực hiện bởi Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam trên cơ sở hợp tác với Quỹ Châu Á với mục đích: Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về các thách thức và cơ hội do rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu và gửi

CONTINUE READING …

Bản tin số 4

BY ON 30-06-2017 IN Ấn phẩm, Bản tin điện tử Comments Off

Bản tin số 4 cung cấp thông tin về các thách thức, cơ hội mà biến đổi khí hậu mang lại cho doanh nghiệp. Bản tin số 4 gồm các nội dung sau: – “Thiên tai và biến đối khí hậu – Đôi điều cần biết ”: Nêu một vài khái niệm cơ bản về

CONTINUE READING …

Diễn đàn Biến đổi khí hậu “Ứng phó và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cơ hội và Thách thức”

BY ON 24-04-2017 IN Câu lạc bộ giảng viên DRM, Hoạt động dự án, Hợp tác công tư, Tin tức Comments Off

Từ năm 2011 đến 2016, Dự án “Tăng cường hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và khả năng thích ứng của cộng đồng tại Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Quỹ Châu Á (TAF – The Asia Foundation) đã được Trung

CONTINUE READING …

Bản tin số 3

BY ON 27-02-2017 IN Ấn phẩm, Bản tin điện tử Comments Off

Bản tin số 3 cung cấp thông tin về các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực trong khuôn khổ dự án “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam”. Bản tin số 3 gồm các

CONTINUE READING …