Cẩm nang tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) trong quản lý rủi ro thiên tai và môi trường ngày càng được đề cao, nhất là đối với những doanh nghiệp đóng ở những vùng bị ảnh hưởng nhiều do thiên tai hoặc ở những vùng mà tính môi trường và đa dạng sinh học bị nhiều tác động tiêu cực. Hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới đều nhận thức rõ những lợi ích về mặt kinh tế cho doanh nghiệp khi thực hiện TNXHDN. Chính vì vậy, ngày nay ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến các hoạt động TNXHDN trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai và quản lý môi trường.

Cẩm nang tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quản lý rủi ro thiên tai