Các khóa đào tạo về Quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp

BY ON 03-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Từ tháng 11 năm 2011, Dự án “Đẩy mạnh hợp tác Công – Tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam được thực hiện trên địa bàn các tỉnh/ thành phố, bao gồm: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quang Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Hồ Chí Minh, Long An và Cần Thơ. Dự án do Quỹ Châu Á kết hợp với VCCI, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm), Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ Thiên tai (DMC) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNT), Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDEC2) phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ (USAID).

Đối tượng hưởng lợi chính của dự án là các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của Dự án tập trung vào: i) Xây dựng khả năng ứng phó bền vững và hiệu quả với thiên tai thông qua đẩy mạnh mối hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai; ii) Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với thiên tai cho các doanh nghiệp VVN và thúc đẩy các sáng kiến trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong giảm thiểu rủi ro thiên tai. Quỹ Châu Á kết hợp với VCCI, CED, SMEDEC 2 đã xây dựng được chương trình và tài liệu đào tạo về QLRRTT cho giảng viên và doanh nghiệp; Đào tạo được gần 100 giảng viên nguồn; Tổ chức 30 khoá tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) cho 1000 doanh nghiệp; Lồng ghép đào tạo và cung cấp thông tin cho hàng trăm doanh nghiệp tại các tỉnh miền Trung và miền Nam;

Tài liệu đào tạo cho doanh nghiệp miền Trung:

Tài liệu đào tạo được chỉnh sửa cho phù hợp với các doanh nghiệp miền Nam:

Cung cấp thông tin và hướng dẫn trực tuyến:

Nhằm cung cấp thông tin hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, Trung tâm Giáo dục và Phát triển xây dựng và duy trì trang thông tin: http://www.ungphothientai.com cập nhật tài liệu và cung cấp thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và ý thức xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai thông qua những hướng dẫn cụ thể và thực tế thực hiện trong những năm qua.  Các doanh nghiệp có thể liên hệ với Trung tâm và hoặc các chuyên gia tư vấn/ giảng viên nếu các đơn vị và doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng kế hoạch QLRRTT.

Đọc thêm: Khái niệm về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) trong doanh nghiệp