Các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội (SWTG-SG) lần thứ 5

BY ON 26-12-2013 IN Tin liên quan Comments Off

Các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội (SWTG-SG) lần thứ 5 đã được khai mạc vào 8:30 sáng thứ 4 ngày 18/12/2013 tại khách sạn Flower Garden – 46 Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội. Tham dự cuộc họp tiểu nhóm kỹ thuật về các Biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội có các chuyên gia đến từ Safeguard, REDD+ Việt Nam, các đại diện cơ quan, tổ chức liên quan và đại diện của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đảm bảo an toàn môi trường và xã hội SWTG-SG 5

Lộ trình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội cho Chương trình Hành động REDD+

Cuộc họp lần này đã tập trung vào thảo luận đóng góp cho việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi mới nhất của Lộ trình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội cho Chương trình Hành động REDD+ Quốc gia tại Việt Nam. Việc xây dựng Lộ trình này nằm trong khuôn khổ của Dự án “Cung cấp đa lợi ích từ REDD+ ở khu vực Đông Nam Á” do Bộ Môi trường và Bảo tồn thiên nhiên, An toàn hạt nhân của chính phủ Đức tài trợ, được thực hiện bởi tổ chức SNV tại Việt Nam.

Đảm bảo an toàn môi trường và xã hội SWTG-SG 5
Lê Hà Phương – Cán bộ Safeguard – Văn phòng REDD+ Việt Nam

Được biết, dự án này cũng có hợp phần nhằm xây dựng Lộ trình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vào năm 2014, vì vậy cuộc họp lần này cũng có sự tham gia từ phía đại diện của Chính phủ Lào để học hỏi kinh nghiệm Việt Nam đã thực hiện là một bước chuẩn bị cho lộ trình 2014 của chính phủ Lào.     Thảo luận chung về Dự thảo mới nhất lộ trình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội 3 chủ đề chính được tập trung thảo luận trong cuộc họp lần này là

  1.     Khung pháp lý
  2.     Khung thể chế
  3.     Khung tuân thủ
Trong lộ trình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn môi trường và xã hội cho Chương trình Hành động REDD+ tại Việt Nam, cuộc họp đã diễn ra rất tập trung, nhận được nhiều ý kiến chuyên gia góp ý trong lộ trình này đặc biệt là ý kiến từ các đại diện địa phương đang thực hiện thí điểm về chương trình REDD+, bản lộ trình chính thức sẽ ra mắt vào cuối năm 2013, dự kiến sẽ có một cuộc họp liên quan tiến hành vào đầu năm 2014.
Theo CED