Các bài trình bầy tập huấn TOT Hải Phòng

BY ON 26-12-2014 IN eCourse, Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Các bài trình bầy tập huấn TOT Hải Phòng

Tài liệu bài giảng bđkh

Tài liệu bài giảng tổng hợp dành cho học viên

Bài trình bày của thày Ngọc

Ngày 16/12/2014 :

8:27 am

8:40 am

10:01 am

10:15 am

11:10 am

11:26 am

11:30 am

14:01

Ngày 17/12/2014 :

09:34 am

10:59 am

14:46

16:33

Ngày 18/12/2014 :

09:46 am

11:14 am

14:34

16:30

Ngày 19/12/2014 :

08:03

11:27

14:11

15:21

16:32

16:57