Báo cáo khảo sát và đánh giá nhu cầu đào tạo năm 2013

BY ON 20-11-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 2 năm 2013 Quỹ Châu Á (Quỹ) hỗ trợ Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) thực hiện Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam”. Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Các hoạt động nâng cao năng lực tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tại 5 tỉnh/ thành phố thường xuyên hứng chịu thiên tai, đó là: Đà Nẵng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và Bình Định. Trong năm thứ 3, từ tháng 6/2013, Trung tâm tiến hành khảo sát và đánh giá nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp tại các tỉnh miền Bắc và miền Nam để xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện và nhu cầu của các doanh nghiệp tại một số tỉnh/thành phố ở cả 2 miền. Mục đích của hoạt động khảo sát năm thứ 3 là xác định mức độ nhận thức, thái độ, và thực tiễn hiện nay của các doanh nghiệp trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. Khảo sát cũng đánh giá mức độ quan tâm và của các DNNVV đến những nội dung mà dự án đã và đang thực hiện tại các tỉnh miền Trung, cũng như các hình thức phù hợp với DNNVV. Qua đó xác định đối tượng, nhu cầu và nội dung đào tạo cho các DNNVV ở khu vực miền Nam và miền Bắc.

Báo cáo khảo sát và đánh giá nhu cầu đào tạo năm 2013

DOWNLOAD