Báo cáo khảo sát Hợp tác công tư tại Nghệ An và Đà Nẵng

BY ON 09-09-2014 IN Ấn phẩm, Hợp tác công tư, Hợp tác công tư, Thông tin cần biết Comments Off

Trong công tác phòng, chống thiên tai, các doanh nghiệp thường được nhìn nhận dưới vai trò là cứu trợ thiên tai và sự tham gia của doanh nghiệp vào công tác ứng phó, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai còn chưa chủ động. Do đó, để phát huy vai trò cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống thiên tai thì việc hợp tác giữa Nhà nước và khu vực tư nhân trong lĩnh vực này là rất quan trọng./

Trong khuôn khổ Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công tư nhằm tăng khả năng quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và tăng khả năng chống chịu thiên tai của cộng đồng”, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai đã phối hợp với Quỹ Châu Á và Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức triển khai thực hiện hoạt động khảo sát, đánh giá nhằm xác định và tìm hiểu các khả năng để tăng cường hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong công tác phòng chống thiên tai tại tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nghệ An nhằm thí điểm xây dựng kế hoạch hành động về hợp tác Công – Tư trong phòng chống thiên tai./

Chi tiết báo cáo khảo sát, xem tại đây.