Bản tin số 4

BY ON 30-06-2017 IN Ấn phẩm, Bản tin điện tử Comments Off

Bản tin số 4 cung cấp thông tin về các thách thức, cơ hội mà biến đổi khí hậu mang lại cho doanh nghiệp. Bản tin số 4 gồm các nội dung sau:

- “Thiên tai và biến đối khí hậu – Đôi điều cần biết ”: Nêu một vài khái niệm cơ bản về Thiên tai và Biến đổi khí hâu, nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu.
- “Tác động của biến đổi khí hậu đối với con người và hoạt động sản xuất kinh doanh”: Nêu ra những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với con người và hoạt động sản xuất kinh doanh cùng một số ví dụ cụ thể.

- “Doanh nghiệp làm gì để thích ứng với biến đổi khí hậu?”: Chia sẻ kinh nghiệm, phương án của một số doanh nghiệp trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu.
- “Doanh nghiệp làm gì để ứng phó với thiên tai?”: Chia sẻ kinh nghiệm, phương án phòng chống thiên tai của công ty Doosan Vina và cơ hội các doanh nghiệp có thể tận dụng mà Biến đổi khí hậu mang lại

- “Điểm tin dự án”: Tóm tắt các hoạt động của dự án do VCCI, SMEDEC 2 và CED thực hiện.

Bản tin số 4 đầy đủ có thể tải về và xem thêm dưới đây:

Download bản tin tại đây

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

 

hits counter