Bản tin số 2

BY ON 22-11-2016 IN Ấn phẩm, Bản tin điện tử Comments Off

Bản tin số 2 với chủ đề Sẵn sàng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu có chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ doanh nghiệp Khải thịnh và Viettronimex xung quanh vấn đề lớn này.  Mục Bạn có biết giới thiệu một số kỹ thuật phòng chống ngập lụt và triều cường. Hai giảng viên kỳ cựu về QTRRTT là Ông Nguyễn Diễn – Phó giám đốc VCCI Đà Nẵng và Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Giám đốc Trung Tâm đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp Miền Trung – NEDCEN chia sẻ ý kiến và kinh nghiệm đào tạo về QLRRTT trong mục Góc giảng viên. Bản tin chi tiết có thể tải về và xem thêm dưới đây.


Download bản tin , Đăng ký nhận bản tin 

Trung tâm Giáo dục và Phát triển
hits counter