Bà Nguyễn Trần Cẩm Linh

BY ON 18-04-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: linh.ntc@ou.edu.vn

Bà Nguyễn Trần Cẩm Linh đã có gần 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu, học tập và giảng dạy trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Bà Linh từng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh Doanh thuộc Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (2006) và nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Southern Taiwan University, Taiwan (2008). Ngoài các chương trình đào tạo dài hạn, bà còn liên tục tham gia các khóa học ngắn hạn nâng cao năng lực nghề nghiệp như khóa học “Alumni Training – Nuffic – The Netherland” vào tháng 11/2009, 11/2010 và 11/2011, khóa học “MTA – International Metalex Exibition” – Thailand (12/2008), khóa học “Kỹ năng kinh doanh trong ngành công nghệ cao” – công ty PMT – Thailand (9/2008) và tham gia lớp đào tạo phương pháp giảng dạy bằng tiếng anh theo đề án 2020, 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Bà Cẩm Linh từng có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học mang lại nhiều giá trị cho xã hội. Gần đây nhất, bà đã hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên “ Nghiên cứu sự tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (TNXHDN) đến sự nhận biết của doanh nghiệp (CCI) và lòng trung thành của người tiêu dùng, trong ngành gia vị tại thành phố HCM, Nguyễn Thị Quỳnh My, đạt giải ba cấp Bộ” (2015) và xuất bản một số đầu sách như “Kỹ năng học tập, cùng với nhóm giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Mở thành phố HCM, 2010, NXB Thống kê (2011), Sách “Marketing dịch vụ, Trường Đại học Mở thành phố HCM, tài liệu lưu hành nội bộ (2015).