Bà Nguyễn Thị Thu – Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ tư vấn Comments Off

Email: thunt@ced.edu.vn

Bà Nguyễn Thị Thu đã có hơn ba mươi lăm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, nông nghiệp, và các vấn đề môi trường tại Việt Nam. Bà hiện tư vấn cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển về vấn đề liên quan đến nông nghiệp, phát triển nông thôn, biến đổi khí hậu, và quản lý rủi ro thiên tai. Trước đó, bà Thu đã làm việc gần 20 năm với cương vị là giảng viên ở Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn của Trường Cao đẳng Đào tạo Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bà giảng dạy tại khoa từ năm 1995-2000 và dạy các môn quan đến khuyến nông và phát triển cộng đồng. Trước khi tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, bà Thu đã dạy về các hệ thống canh tác nông nghiệp tại Đại học Nông nghiệp 2.

Hiện nay, bà là chuyên gia giảng dạy, thiết kế, thực hiện, quản lý các chương trình trong lĩnh vực quản lý rui ro thiên tai, biến đổi khí hậu, tăng cường sự tham gia của các đối tác trong các khu vực công và tư nhân. Trong lĩnh vực QLRRTT cho các doanh nghiệp bà đã thiết kế và xây dựng các chương trình: Đào tạo giảng viên nguồn, hướng dẫn đào tạo và lập kế hoạch cho các doanh nghiệp, xây dựng tài liệu, bài giảng, tiến hành các nghiên cứu đánh giá trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó, và hỗ trợ xây dựng chương trình và giảng dạy cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Bà có bằng tiến sĩ về nông nghiệp của Viện Khoa học – Nông nghiệp Quốc gia Việt Nam (1994) và  bằng Cử nhân về Khuyến nông và Phát triển nông thôn nông của Đại học Nông nghiệp 2, ở Việt Nam, năm 1976.