Bà Nguyễn Thị Hương – Điều phối viên chương trình – Trung tâm Giáo dục và Phát triển

BY ON 28-02-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ tư vấn Comments Off

Email: huongnt@ced.edu.vn

Bà Nguyễn Thị Hương hiện đang là điều phối viên chương trình tại Trung tâm Giáo dục và Phát triển. Tại đây bà là điều phối thực hiện dự án “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam”. Ngoài ra, bà cũng tham gia xây dựng và thực hiện các sáng kiến liên quan đến phát triển cộng đồng, biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai trong khu vực tư nhân và ngành giáo dục. Bà Hương tham gia tiến hành các khảo sát và nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo, đánh giá năng lực và mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp đối với thiên tai, điều phối và đánh giá các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực. Ngoài ra bà cũng hỗ trợ biện soạn và xây dựng tài liệu và các chương trình truyền thông trong lĩnh vực này.

Bà đã tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại Thương năm 2007; Cử nhân Tiếng anh của Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001.