Bà Huỳnh Thị Kim Hoàn

BY ON 18-04-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: hoan1410@gmail.com

Bà Huỳnh Thị Kim Hoàn đã có 18 năm kinh nghiệm giảng dạy cho doanh nghiệp. Hiện nay bà đang là giảng viên cao cấp BUSINESS EDGE (IFC) và dự án SIYB – ILO (START & IMPROVE YOUR BUS. Từ tháng 6/2009, bà Hoàn là giảng viên phối hợp của SMEDEC2, ISM, Better Work (for Garment and Shoes companies), AIT, JPC (Japan Production Center in HCMC), Learn Smart, PMS, VCCI, SAM, PTI…Và là Tư vấn quốc gia & Chuyên gia đào tạo cho dự án Bắc Vàm Nao, tỉnh An Giang (Aus Aids), Dự án Dự án Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn RWSS các tỉnh phía nam. Từ năm 1999 đến tháng 5/2009, bà Hoàn là Trưởng phòng Đào tạo SMEDEC2 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ)

Giảng viên Kim Hoàn có trình độ chuyên môn là cử nhân Hóa, trường Đại học Tự nhiên và đã tham gia rất nhiều khóa học nâng cao năng lực đào tạo giảng viên từ năm 1996 đến nay như Khóa học TOT Kỹ năng lãnh đạo cho cấp trung (Better Work Global tổ chức tại TP HCM) (6/2016), khóa học TOT Lao động cưỡng bức (ILO) tại TP HCM (8/2015), khóa Đào tạo giảng viên Quản lý rủi ro thiên tai (Dự án Asia Foundation của USAID và SMEDEC 2 tổ chức) (2/2014), khóa đào tạo GV Kỹ năng quản lý dành cho chuyền trưởng (Jordan – Better Work Global tổ chức) (10/2013) … Các chủ đề mà bà Hoàn đã thực hiện: Quản lý rủi ro thiên tai (SMEDEC 2); Các biện pháp giảm chi phí sản xuất và thân thiện môi trường (Good Housekeeping), Quản lý an toàn hóa chất (Chemical Safety Management) … và nhiều kĩ năng khác.