Tài liệu hóa: Kết quả dự án “Đẩy mạnh hợp tác công tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường tính chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam giai đoạn 2011-2017″

BY ON 26-02-2018 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Tài liệu hóa: Kết quả dự án “Đẩy mạnh hợp tác công tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường tính chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam giai đoạn 2011-2017″

Trong tài liệu này tổng hợp toàn bộ bối cảnh, mục tiêu, những kết quả nổi bật dự án đã đạt được. Cùng với đó tài liệu cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập trong suốt thời gian triển khai dự án và đưa ra những đề xuất và giải pháp để khắc phục,

CONTINUE READING …

CẨM NANG PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO THIÊN TAI DÀNH CHO CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

BY ON 31-07-2017 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

CẨM NANG PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO THIÊN TAI DÀNH CHO CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

Thiên tai là hiện tượng tự nhiên, tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, các hoạt động của con người cùng với phát triển công nghệ, quá trình đô thị hoá, bùng nổ dân số, suy thoái tài nguyên môi trường đã làm gia tăng mức độ, hậu quả do thiên tai

CONTINUE READING …

SÁCH TRẮNG RỦI RO THIÊN TAI – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

BY ON 27-07-2017 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

SÁCH TRẮNG RỦI RO THIÊN TAI – BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Cuốn sách này được thực hiện bởi Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam trên cơ sở hợp tác với Quỹ Châu Á với mục đích: Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về các thách thức và cơ hội do rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu và gửi

CONTINUE READING …

Tổng kết dự án về quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

BY ON 20-07-2017 IN Thông tin cần biết Comments Off

Ngày 12/7, dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Quỹ Châu Á đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo “Quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bài học kinh nghiệm và định hướng cho những

CONTINUE READING …

Kết thúc 6 năm dự án về quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

BY ON 19-07-2017 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off , ,

Kết thúc 6 năm dự án về quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 12/7, dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Quỹ Châu Á đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo “Quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bài học kinh nghiệm và định hướng cho những

CONTINUE READING …

Hội thảo tổng kết dự án: “Quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bài học kinh nghiệm và định hướng cho những năm tiếp theo”

BY ON 14-07-2017 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off , , , ,

Hội thảo tổng kết dự án: “Quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bài học kinh nghiệm và định hướng cho những năm tiếp theo”

Ngày 12/7, hội thảo “Quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bài học kinh nghiệm và định hướng cho những năm tiếp theo” được tổ chức tại Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 80 đại biểu đến từ các đối tác, cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính

CONTINUE READING …