Bản tin số 4

BY ON 30-06-2017 IN Ấn phẩm, Bản tin điện tử Comments Off

Bản tin số 4 cung cấp thông tin về các thách thức, cơ hội mà biến đổi khí hậu mang lại cho doanh nghiệp. Bản tin số 4 gồm các nội dung sau: – “Thiên tai và biến đối khí hậu – Đôi điều cần biết ”: Nêu một vài khái niệm cơ bản về

CONTINUE READING …

Ông Phạm Đình Ngân

BY ON 18-04-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Email: nganvcci@yahoo.com Ông Phạm Đình Ngân hiện là cán bộ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Văn phòng đại diện tại Nghệ An. Ông đã có 3 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và tư vấn về quản lý rủi ro thiên tai cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

CONTINUE READING …

Ông Nguyễn Văn Tuấn

BY ON 18-04-2017 IN Giảng viên và Tư vấn, Giới thiệu, Đội ngũ giảng viên Comments Off

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Email: nvtuan0710@gmail.com; nvtuan0710@yahoo.com.vn Ông Nguyễn Văn Tuấn đã có 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy và tư vấn về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT). Hiện nay ông đang là Phó trưởng phòng Đào tạo trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền Nam. Trước đây

CONTINUE READING …