CLB Giảng viên Quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

BY ON 08-08-2016 IN Liên hệ Comments Off , ,

“CLB Giảng viên Quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu” tên tiếng Anh là “Disaster Risk Management Trainer – DRMT Club” được thành lập từ ngày 27/10/2016 bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) do Cơ Quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ

CONTINUE READING …