PHÓNG SỰ TỌA ĐÀM BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – QUẢN TRỊ RỦI RO THIÊN TAI CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BY ON 07-04-2014 IN Videos Comments Off

Chủ động ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai luôn là mối quan tâm lớn nhất không chỉ của Việt Nam mà cả toàn cầu. Dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), thiên tai diễn ra ngày càng phức tạp, cực đoan với tần suất, cường độ ngày càng gia tăng,

CONTINUE READING …

Videos về kinh nghiệm ứng phó thiên tai của các nước trên thế giới

BY ON 01-10-2013 IN Videos Comments Off

Trung tâm Giáo dục và Phát triển(CED) đã sưu tầm được một số videos về kinh nghiệm ứng phó thiên tai của các nước và làm phụ đề tiếng Việt. Lập kế hoạch dự phòng trong tình huống thiên tai khẩn cấp (Emergency Preparedness – Make a kit and a plan): Video hướng dẫn những

CONTINUE READING …

Tọa đàm trách nhiệm xã hội trong QLRRTT

BY ON 01-10-2013 IN Videos Comments Off

Ngày 19 tháng 9 năm 2012, VCCI chi nhánh Đà Nẵng đã tổ chức buổi toạ đàm “ Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong quản lý rủi ro thiên tai”, đại diện các doanh nghiệp trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã tham dự.