Báo cáo sơ bộ thiệt hại bão Nari của doanh nghiệp tham gia dự án “Tăng cường hợp tác công tư trong Quản lý rủi ro thiên tai”

BY ON 18-01-2014 IN Tin liên quan Comments Off

BÁO CÁO SƠ BỘ THIỆT CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI” I. Giới thiệu qua về cơn bão Nari: 06h sáng ngày 15/10 cơn bão số 11 (tên quốc tế là Nari) đã đi vào đất liền các tỉnh Đà Nẵng

CONTINUE READING …