Diễn đàn: Đối thoại nhằm thúc đẩy hình thức hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 29-05-2014 IN Tin liên quan Comments Off

Việt Nam cũng đã và đang tham gia những diễn đàn quốc tế và trong khu vực về những thảo luận và sáng kiến hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Tuy nhiên, những chương trình hay những sáng kiến hay hoạt động cụ thể nhằm tăng cường mối quan hệ

CONTINUE READING …

Hội thảo: “Xây dựng năng lực quản lý rủi ro thiên tai cho khối doanh nghiệp”

BY ON 26-05-2014 IN Tin liên quan Comments Off

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy các hoạt động xây dựng năng lực quản lý rủi ro thiên tai cho khối doanh nghiệp để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) kết hợp với Trung tâm phòng tránh

CONTINUE READING …

Hội thảo: Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế tại khu kinh tế Dung Quất

BY ON 14-05-2014 IN Tin liên quan Comments Off

Hội thảo “Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất,công nghiệp và khu kinh tế” là một hoạt động nhằm tăng cường quản trị rủi ro thiên tai cho Doanh nghiệp trong khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT).

Hội thảo: Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất và khu công nghiệp tại khu công nghiệp Hiệp Phước

BY ON 08-04-2014 IN Tin liên quan Comments Off

Hội thảo “Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất và công nghiệp” là một hoạt động nhằm tăng cường quản trị rủi ro thiên tai cho Doanh nghiệp khu chế xuất và công nghiệp. Hội thảo được tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2014 tại khu công nghiệp Hiệp Phước

CONTINUE READING …