Xây dựng và lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho KCN Hiệp Phước, HCMC

BY ON 06-05-2015 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Xây dựng và lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho KCN Hiệp Phước, HCMC Trong ngày 04 tháng 5 năm 2015, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) phối hợp với Ban quản lý (BQL) Khu Công Nghiệp (KCN) Hiệp Phước, tp. HCM, tiến hành xây dựng và lập kế

CONTINUE READING …

Xây dựng và lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho KKT Dung Quất, Quảng Ngãi

BY ON 30-03-2015 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Trong ngày 26-27 tháng 3 năm 2015, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) phối hợp với Ban quản lý (BQL) Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, tiến hành xây dựng và lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho BQL và một số DN trong KKT. Tham

CONTINUE READING …

Chương trình hội thảo “Xây dựng và lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai” cho KKT Dung Quất, Quảng Ngãi

BY ON 25-03-2015 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Hiện nay, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) đang thực hiện một số hoạt động nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng liên quan đến lập kế hoạch cho các khu công nghiệp trong khuôn khổ dự án “Đẩy mạnh hợp tác Công – Tư trong quản lý rủi ro

CONTINUE READING …