Sơ đồ các giai đoạn lập kế hoạch

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Những bước quan trọng trong công tác phòng ngừa và ứng phó là đánh giá rủi ro, lập kế hoạch, thử nghiệm, chỉnh sửa, tập huẫn, diễn tập … Nguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội Quốc tế An ninh Công nghiệp Mỹ (ASIS) (2003), Cẩm nang Chuẩn bị Phòng chống Thiên tai, tr 1 http://www/asisonline.org

Xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau thiên tai

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Sau thiên tai, nhiều doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn, ảnh hưởng đến kinh doanh và việc làm của người lao động. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải có những kế hoạch khắc phục hậu một cách quả hiệu quả và nhanh chóng để đưa hoạt động kinh doanh trở

CONTINUE READING …

Giới thiệu: Lợi ích đối với Doanh nghiệp

BY ON 27-09-2013 IN Lợi ích đối với doanh nghiệp, Thông tin cần biết Comments Off

Lập kế hoạch mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp: Thiên tai không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng và sự ổn định của doanh nghiệp mà còn làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng nhiều cách: Thiệt hại về tài sản cố định (nhà xưởng,

CONTINUE READING …

Lợi ích quản lý rủi ro thiên tai mang lại cho doanh nghiệp

BY ON 27-09-2013 IN Lợi ích đối với doanh nghiệp, Thông tin cần biết Comments Off

Lợi ích quản lý rủi ro thiên tai mang lại cho doanh nghiệp Thiên tai có thể gây ảnh hưởng:   Hữu hình Vô hình Tần suất/Thời gian  Con người  Cơ cấu xã hội  Ngay lập tức  Tài sản  Các hoạt động văn hóa  Ngắn hạn  Kinh tế  Hoàn cảnh sống  Trung hạn  Cơ sở

CONTINUE READING …

Tại sao doanh nghiệp phải lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 26-09-2013 IN Lợi ích đối với doanh nghiệp, Thông tin cần biết Comments Off

Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai (RRTT) và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã lập là một việc nên làm thường xuyên, nhất là đối với những RRTT thường xảy ra trên địa bàn hoạt động của doanh nghiệp để doanh nghiệp luôn sẵn sàng và chủ

CONTINUE READING …