Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gì?

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) là cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển bền vững thông qua việc cân bằng ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội (TNXH) mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã

CONTINUE READING …

Một số nguyên tắc trong hỗ trợ từ thiện

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Làm thế nào để doanh nghiệp có thể hỗ trợ cộng đồng một cách hiệu quả và doanh nghiệp đảm bảo rằng sự hỗ trợ của mình mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và người hưởng lợi và doanh nghiệp biết được rằng thời gian và tiền của doanh nghiệp đã bỏ

CONTINUE READING …

Một số lưu ý về giảm trừ thuế đối với khoản đóng góp từ thiện nhân đạo

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp sửa đổi năm 2011 đã tạo điều kiện cho phép hoạt động từ thiện được xem như lợi ích cho các doanh nghiệp được miễn giảm hoặc ưu đãi thuế, cụ thể: Thu nhập được miễn giảm thuế bao gồm nguồn ngân quỹ dành cho giáo dục, nghiên cứu

CONTINUE READING …

Tọa đàm 19/12/2012: Khảo sát tình hình các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội trong quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 30-09-2013 IN Hoạt động dự án, Thông tin cần biết, Tin tức Comments Off

Nhằm mục đích tìm ra một số điển hình về TNXHDN và hỗ trợ từ thiện và hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực QLRRTT để phổ biến và nhân rộng tại Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và Phát triển tiến hành khảo sát các doanh nghiệp Việt Nam, với các mục tiêu cụ

CONTINUE READING …

Tọa đàm 19/12/2012: Chính sách liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 30-09-2013 IN Hoạt động dự án, Thông tin cần biết, Tin tức Comments Off

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực ứng phó rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp” do USAID tài trợ và được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) triển khai tại các tỉnh ven biển Miền Trung, ngày 19/12/2012, VCCI Đà Nẵng

CONTINUE READING …