Giới thiệu về các hoạt động của dự án

BY ON 03-10-2013 IN Hoạt động dự án, Thông tin cần biết, Tin tức Comments Off

Với sự tài trợ của Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Dự án “Đẩy mạnh hợp tác Công – Tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” được Quỹ Châu Á (TAF) phối hợp với Phòng Thương mại

CONTINUE READING …

Xây dựng tài liệu đào tạo và hướng dẫn về QLRRTT

BY ON 03-10-2013 IN Hoạt động dự án, Thông tin cần biết, Tin tức Comments Off

Dựa vào kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo cùng với sự tham gia đóng góp ý kiến của Quỹ, VCCI, các chuyên gia và tổ chức có liên quan, năm thứ nhất, CED đã tiến hành xây dựng, thiết kế và hoàn thiện 02 bộ tài liệu trong đó 01 tài liệu dành

CONTINUE READING …

Thiết kế và tổ chức các khóa đào tạo giảng viên nguồn

BY ON 03-10-2013 IN Hoạt động dự án, Thông tin cần biết, Tin tức Comments Off

Nhằm cung cấp một đội ngũ giảng viên nguồn có kiến thức và kỹ năng về QLRRTT trong DN, đồng thời có khả năng hướng dẫn và đào tạo lại cho các DN, Chương trình đào tạo giảng viên nguồn (ToT) đã được thiết kế trên cơ sở các kết quả đánh giá nhu cầu

CONTINUE READING …

Xây dựng các tờ rơi chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng và gia cố công trình ứng phó với bão

BY ON 02-10-2013 IN Hoạt động dự án, Thông tin cần biết, Tin tức Comments Off

Quá trình xây hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, CED nhận thấy các doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp tư nhân và quy mô nhỏ hoàn toàn không có hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật để gia cố và tăng cường khả

CONTINUE READING …