Báo cáo khảo sát Hợp tác công tư tại Nghệ An và Đà Nẵng

BY ON 09-09-2014 IN Ấn phẩm, Hợp tác công tư, Hợp tác công tư, Thông tin cần biết Comments Off

Trong công tác phòng, chống thiên tai, các doanh nghiệp thường được nhìn nhận dưới vai trò là cứu trợ thiên tai và sự tham gia của doanh nghiệp vào công tác ứng phó, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai còn chưa chủ động. Do đó, để phát huy vai trò cũng như trách

CONTINUE READING …

Tiến hành tập huấn QLRRTT cho DNNVV tại Nghệ An

BY ON 05-02-2014 IN Thông tin cần biết Comments Off

5. Khóa tập huấn tại Nghệ An: 5.1 Khóa thứ 1 v  Thông tin chung -            Thời gian tập huấn: 2 ngày (05-06/11/2013) -            Địa điểm tổ chức tập huấn: KS Xanh Nghệ An-Số 2 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Nghệ An -            Các giảng viên của lớp tập huấn: Giảng viên chính: ông Nguyễn

CONTINUE READING …

Hội thảo APEC về duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp để phục hồi sau thiên tai

BY ON 16-01-2014 IN Thông tin cần biết Comments Off

Hội thảo APEC về duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp để phục hồi sau thiên tai (8-10/05/2013) Trong khuôn khổ hoạt động của Nhóm công tác APEC về đối phó với tình trạng khẩn cấp, từ ngày 08-10/05/2013 Việt Nam và Australia phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề

CONTINUE READING …