Lên kế hoạch liên lạc trong tình huống khẩn cấp

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Lên kế hoạch chi tiết về việc công ty bạn sẽ liên lạc thế nào với nhân viên, chính quyền địa phương và khách hàng trong và sau thiên tai. Nhân viên: Chuẩn bị cung cấp các thông tin về thời gian, cách thức để nhân viên liên lạc trong tình trạng khẩn cấp. Lắp

CONTINUE READING …

Sơ đồ các giai đoạn lập kế hoạch

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Những bước quan trọng trong công tác phòng ngừa và ứng phó là đánh giá rủi ro, lập kế hoạch, thử nghiệm, chỉnh sửa, tập huẫn, diễn tập … Nguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội Quốc tế An ninh Công nghiệp Mỹ (ASIS) (2003), Cẩm nang Chuẩn bị Phòng chống Thiên tai, tr 1 http://www/asisonline.org

Xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau thiên tai

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Sau thiên tai, nhiều doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn, ảnh hưởng đến kinh doanh và việc làm của người lao động. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải có những kế hoạch khắc phục hậu một cách quả hiệu quả và nhanh chóng để đưa hoạt động kinh doanh trở

CONTINUE READING …