Giới thiệu: Các khái niệm cơ bản về QLRRTT

BY IN Khái niệm cơ bản về QLRRTT, Thông tin cần biết Comments Off

Các loại hình thiên tai: Luật phòng chống thiên tai thông năm 2013, thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế – xã hội và các loại hình thiên tai bao gồm: bão, áp

CONTINUE READING …

Khái niệm về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) trong doanh nghiệp (DN)

BY IN Khái niệm cơ bản về QLRRTT, Thông tin cần biết Comments Off

Hiểm họa tự nhiên là hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội (Trích dẫn từ Luật Phòng tránh và Giảm nhẹ Thiên tai Việt Nam). Các hiểm họa tự nhiên có thể chia thành

CONTINUE READING …

Lốc xoáy và một số biện pháp phòng, tránh và ứng phó

BY IN Khái niệm cơ bản về QLRRTT, Thông tin cần biết Comments Off

I. Khái niệm: Lốc xoáy là những xoáy nhỏ cuốn lên, có trục thẳng đứng, thường xảy ra khi khí quyển có sự nhiễu loạn và về cơ bản là không thể dự báo được. Nguyên nhân sinh gió lốc là những dòng khí nóng bốc lên cao một cách mạnh mẽ. Trong những ngày

CONTINUE READING …