Bảo vệ hệ thống mái không bị tốc khi có gió bão

BY ON 26-09-2013 IN Các biện pháp giảm nhẹ, Lập kế hoạch Comments Off

Liên kết xà gồ với kết cấu chính của công trình phải đảm bảo Khả năng liên kết yếu giữa xà gồ và kết cấu chính của công trình có thể là nguyên nhân phá hủy mái nhà, dẫn đến khả năng gây thiệt hại đến cấu trúc và tài sản bên trong. Nhiều công

CONTINUE READING …

Bảo vệ cửa kính (vách kính) khỏi bị phá hoại khi có gió bão

BY ON 26-09-2013 IN Các biện pháp giảm nhẹ, Lập kế hoạch Comments Off

Gia cường cửa kính (cửa đi hoặc vách kính có diện tích lớn) Cửa đi kính không khung, các vách kính lớn thường là những vị trí có kết cấu yếu và dễ bị ảnh hưởng của gió bão. Khi các cửa đi này (hoặc vách kính) bị phá hoại trong cơn bão, gió sẽ

CONTINUE READING …

Đánh giá mức độ rủi ro của doanh nghiệp

BY ON 26-09-2013 IN Lập kế hoạch, Lập kế hoạch ứng phó Comments Off

Sau khi đã xác định các hoạt động chủ chốt của DN, bước tiếp theo là đánh giá mức độ rủi ro mà DN có thể gặp trong tình huống thiên tai. Kiểm tra lại những nguy cơ về thiên tai đối với từng địa phương.  Đánh giá rủi ro là một bước quan trọng trước

CONTINUE READING …