Các văn bản và các tổ chức có liên quan đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở Việt Nam

BY ON 01-10-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, các tiêu chuẩn TNXH đang trở thành một trong những điều kiện trong buôn bán thương mại. Các doanh nghiệp và tập đoàn trên thế giới, ngày càng nỗ lực đầu tư, cải tiến, để đáp ứng các tiêu chuẩn lao động và môi trường nhằm

CONTINUE READING …

Bốn hình thức hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa ứng phó rủi ro thiên tai

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó với thiên tai là cách hỗ trợ hiệu quả nhất nhằm giảm thiệt hại về vật chất, tài sản, và con người. Đặc biệt là những vùng bão lũ hàng năm và gây ra nhiều thiệt hại về con người (nhất là trẻ em). Có 4

CONTINUE READING …

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó thiên tai

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Quy mô công tác từ thiện trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) ở Việt Nam còn nhỏ, thường tiến hành khẩn cấp và rầm rộ sau khi thiên tai xảy ra, chứ không phải là công việc thường xuyên và được lập kế hoạch cụ thể. Và vì thế, từ thiện

CONTINUE READING …

Lập kế hoạch hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó với thiên tai

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Những bài học từ nhiều năm qua cho thấy, sự cần thiết phải hỗ trợ cộng đồng lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản. Các doanh nghiệp, bất kể quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ, hoàn toàn có thể tham gia hỗ

CONTINUE READING …

Khuyến nghị thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Khi được hỏi là doanh nghiệp có ý kiến hay đề xuất gì để có thể thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn công tác này thì rất ít doanh nghiệp đưa ra ý kiến (18% doanh nghiệp có ý kiến và đề xuất, còn lại không có ý kiến gì hoặc không

CONTINUE READING …