Hội thảo “Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế”

BY ON 03-10-2014 IN Ấn phẩm, Hoạt động dự án, Khu Chế xuất - Công nghiệp, Tin tức Comments Off

Hội thảo “Quản trị rủi ro thiên tai trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế” là một trong những hoạt động nhằm tăng cường quản trị rủi ro thiên tai cho Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu kinh tế. Với những mục tiêu trên, nội dung chương trình

CONTINUE READING …

Giới thiệu: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (SCR)

BY ON 01-10-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) là cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển bền vững thông qua việc cân bằng ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội (TNXH) mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã

CONTINUE READING …

Những bài học rút ra từ hỗ trợ thiên tại tại Việt Nam

BY ON 01-10-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Những năm qua, mọi nỗ lực và hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đều tập trung vào hỗ trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Theo số liệu thống kê, bình quân mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích khoảng trên 700 người,

CONTINUE READING …

Các kênh nhận hỗ trợ và đóng góp từ thiện hiện nay

BY ON 01-10-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Hiện nay, ở Việt Nam các doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ QLRRTT theo các kênh dưới đây. Các kênh chính thức Mặt trận Tổ quốc; Cơ quan, chính quyền các cấp; Đoàn thể các cấp: Là kênh tài trợ mà các doanh nghiệp lâu nay đã thường xuyên tham gia, đã vận động

CONTINUE READING …

Lựa chọn đối tác hợp tác hỗ trợ cộng đồng trong phòng ngừa và ứng phó với thiên tai

BY ON 01-10-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Lựa chọn đối tác đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hỗ trợ từ thiện cho cộng đồn trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. Hiện nay, ở Việt Nam các doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ QLRRTT theo các kênh dưới đây. Các kênh chính thức Mặt trận

CONTINUE READING …